Kliendikonto loomine

Aldar Marketi kliendikaardi saate soetada kõigist meie kauplustest.

Kõigile kaardi omanikele kehtib peale kaardi maksumuse tasumist kohe soodustus -2%, va eripakkumised, tubakatooted, perioodika ja kõnekaardid.

Aldar Marketi kliendikaardiga on võimalik koguda ka boonust. Kaks korda aastas 30.06 ja 30.12 tehakse kokkuvõtted sel perioodil sooritatud ostudest ja vastavalt ostusummadele suurendatakse boonus %

Ostude summa Boonusprotsent
……… – 2560 eur 2 %
2561 – 3835 eur 3 %
3836 – 5755 eur 4 %
5756 –  ……  eur 5 %
kliendikaart

Kliendikaardi taotlus

  Eesnimi (kohustuslik)

  Perekonnanimi (kohustuslik)

  Isikukood (kohustuslik)

  Kontaktaadress (kohustuslik)

  Kontakttelefon (kohustuslik)

  E-post (kohustuslik)


  MIS ON ALDAR MARKETI KAUPLUSTE KLIENDIKAART?

  Kliendikaart koondab ühise nime alla kõik Aldar Marketi kauplused, kellest igaüks pakub Kliendikaardi omanikule mitmesuguseid soodustusi ja eripakkumisi.

  Kuidas kaarti saada?
  Kliendikaardi saamiseks täitke taotlus Aldar Marketi kaupluses ja Kaart valjastatakse Teile kohe peale taotluses olevate kohustuslike väljade täitmist. Tasudes kassas kaardi maksumuse saate hakata seda koheselt kasutama.

  Miks on Kliendikaart kasulik?
  Kliendikaart võimaldab Teil kõigilt ostudelt saasta 2% (v.a eripakkumised, tubakatooted, perioodika ja kõnekaardid) ning osaleda kõikidel Kliendikaardi omanikele suunatud kampaaniates ning auhindade loosimisel. Vastavalt Teie ostusummale moodustub boonusprotsent järgmiseks perioodiks. Ostuboonuste ja perioodide kohta leiate tapsemat infot meie kodulehelt www.aldarmarket.ee

  ALDAR MARKETI KLIENDIKAARDI TINGIMUSED

  Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt lsikuandmete kaitse seaduse nõuetele kaesolevates tingimustes näidatud andmete kogumise, analüüsimise ja kokkuvõtete tegemise eesmärkidel, samuti Kliendikaardi kasutajale suunatud pakkumiste tegemiseks ja Kliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste labiviimiseks. Andmete vastutav tootleja on Aldar Eesti OÜ, registri kood 1171 0650.

  Kliendikaardi väljastamise tingimused:
  1.1 Kliendikaardi (edaspidi ka Kaart) saamiseks saab taotlusi esitada kõigis Aldar Marketi kauplustes.
  1.2 Kaart väljastatakse füüsilisele isikule, kes täidab Kliendikaardi taotluse kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust.
  1.3 Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata.
  1.4 Kaardi kattesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Kaardi maksumus ja Kliendikaart väljastatakse talle koheselt peale taotluse nõuetekohast täitmist.

  Kliendikaardi kasutamise tingimused:
  2.1 Kaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.
  2.2 Kaart ei ole maksekaart.
  2.3 Kaardi kasutaja peab soodustuse saamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse Kaardi.
  2.4 Ostudega saadud soodustused ei oma rahalist ekvivalentväärtust ega kuulu vahetamisele, tagastamisele, edastamisele, kinkimisele, müümisele jne.
  2.5 Info Kliendikaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav lnterneti aadressil www.aldarmarket.ee

  Kliendikaardi kasutamise tingimused:
  3.1 Kliendikaardil ei ole määratud kehtivusaega. Kaardi hävimisel või kaotamisel saate soetada Aldar Marketi kauplusest uue Kaardi, tasudes Kaardi maksumuse.
  3.2 Aldar Eesti OÜ on õigus ühepoolselt muuta Kliendikaardi tingimusi, teavitades sellest interneti­aadressil www.aldarmarket.ee mõistliku aja ette.
  3.3 Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Kliendikaardiga on nähtav kodulehel www.aldarmarket.ee
  Paberkandjal oleva teksti ja kodulehel näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv kodulehel nähtav tekst. Kui Kaardi kasutaja ei soovi jätkata Kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on kliendil õigus esitada avaldus Kaardist loobumiseks ning tagastada Kaart Aldar Marketi kauplustesse Kaardi sulgemiseks.
  3.4 Kaardi taotluse esitamisega on Kaardi kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks Aldar Eesti OÜ poolt käesolevates tingimustes näidatud eesmärgil.
  Juhul, kui Kaardi kasutaja väljendab taotluses oma soovi saada infot sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta annab Kaardi kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nime ja kontaktaadressi postitusfirmadele. Postiteenust osutavate firmadega on Aldar Eesti OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.
  3.5 Kliendikaardi kasutamisest loobumiseks esitab Kaardi omanik Aldar Eesti OÜ-le kirjaliku avalduse, mille alusel Kaart suletakse. Kaardi kasutamisest loobumise avalduse esitamisel ning Kaardi tagastamisel Aldar Marketi kauplusesse on Aldar Eesti OÜ ja volitatud töötlejad kohustatud Kaardi kasutaja isikuandmed viivitamata kustutama ning teavitama isikuandmete kustutamisest kolmandaid isikuid, kellele Kaardi kasutaja isikuandmeid on edastatud.

  Kliendikaardi kasutamine:
  1. Kaupade või teenuste eest tasumisel palun esitage teenindajale alati Kliendikaart.
  2. Kliendikaart on personaalne.
  3. Kliendikaart on kasutamiseks ainult Kliendi­kaardi kasutajale vastavalt Kliendikaardi taotlusele.